Ungdomsgruppa

Vi ønsker å tiltrekke oss ungdom for å introdusere denne delen av befolkningen for en interessant og givende hobby. Vi kan tilby et trivelig og fra før ungdommelig og uformelt miljø. Medlemsmassen besitter enorme kunnskaper på mange plan, kunnskaper vi alle høster nytte av. Det er innkjøpt to biler til ungdomsgruppen. En Ford Transit som er i ferd med å bli "svartemaje"    -  politibil altså - og en Opel Rekord som allerede er restauerert som tidsriktig drosje. Arbeidet utføres av ungdommen uten at "gamle eksperter" skal delta. Imidlertid skal de "gamle ekspertene" bistå med kyndig veiledning og hjelp underveis.

Er du en ungdom som vil være med på dette tar du kontakt med Lars Petter Skau, tlf 90556361
 

Medlemmer under 30 år betaler halv kontingent, kr 150,- pr år.

 

Motorhistorisk Klubb Drammen
E: post@mhkd.no

Kontaktinfo:

E: post@mhkd.no

Postadresse:

Postboks 2193
3003 Drammen

Nyttige lenker: