Del dine opplevelser

Har du vært med på noe interessant vil vi gjerne at du sender noen ord og bilder slik at vi kan legge det ut.  Gamle bilder er også særdeles interessant. Send til asle.wang@mhkd.no  

 

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni

Årsmøtet for 2021 utgår

23.03.2021

Dersom store motforestillinger må det revurderes

 

Pga den rådende situasjonen i samfunnet og flerefoldige forsøk på å gjennomføre et årsmøte på forsvarlig måte ser man nå at eneste rette løsning er å utsette til ordinær dato februar 2022.

Medlemmer kan gå inn på de lukkede sidene og lese styrets beslutning, samt årsberetning og regnskap.

 

Motorhistorisk Klubb Drammen
E: post@mhkd.no

Kontaktinfo:

E: post@mhkd.no

Postadresse:

Postboks 2193
3003 Drammen

Nyttige lenker: