Del dine opplevelser

Har du vært med på noe interessant vil vi gjerne at du sender noen ord og bilder slik at vi kan legge det ut.  Gamle bilder er også særdeles interessant. Send til asle.wang@mhkd.no  

 

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Januar - Februar - Mars - April - Mai

Utvidelse av ekstern parkeringsplass

22.02.2021

og ny evakueringsvei

Vi hadde tenkt å informere om dette på et medlemsmøte, men det ser jo ikke ut til at dette blir så lett.
Hvorfor ønsker vi å gjøre dette? Det er det flere grunner til:

For det første er det ofte fullt på parkeringen for vanlige biler.
For det andre ønsker vi å lage en utkjøring til. Den vil bli lagt ved siden av den utvendige smørebukken. Bukken vil bestå.
Vi ønsker en utkjøring til i tilfelle det sker noe inne på område og dette må evakueres. I tillegg får vi da en utkjøringsmulighet til de dagene det er stappfullt inne på området.
For det tredje ønsker vi å ha mulighet til å utvide finbilparkeringen de dagene det er fullt. Dette tenkes gjort på nedsiden av kiosken inntil gjerdet. Vi ønsker også å kunne ha mulighet til å utvide med å støpe ei plate der nede hvor motorsykler kan parkere. Det blir jo fler og fler motorsykler også.
For det fjerde ønsker vi å utvikle senteret videre og vi føler det er her det trengs mest.

Alt er avtalt med grunneier som skal stå for jobben, Søknader er sendt kommunen. Svar derfra foreligger ikke ennå
Arbeidet tenkes utført før sesongstart.

Ser dere på plantegningen  er den hvite delen slik det er i dag, mens den mørkere viser utvidelsen.

Vi håper der alle synes dette er positivt og at det skjer en videre utvikling av senteret.

For styret
Jan Roger
 

Motorhistorisk Klubb Drammen
E: post@mhkd.no

Kontaktinfo:

E: post@mhkd.no

Postadresse:

Postboks 2193
3003 Drammen

Nyttige lenker: