SØK      

Del dine opplevelser

Har du vært med på noe interessant vil vi gjerne at du sender noen ord og bilder slik at vi kan legge det ut.  Gamle bilder er også særdeles interessant. Send til asle.wang@mhkd.no  

 

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Det er i vanskelige tider ekstra godt å ha gode venner

13.11.2020

Og godt å vite at vi settes pris på

Ingen slipper unna i disse vanskelige tider. Så heller ikke vårt kjære samlingssted på Burud. Dette året har vært krevende økonomisk og usikkerheten rundt framtiden har vært svært så uhjertelig til stede.

Men det er ofte når man sliter at det plutselig ordner seg. For Motorhistorisk Klubb Drammen og Norsk Motorhistorisk Senter ser fremtiden unektelig ganske trygg ut. Det er en tilfredsstillelse i seg selv, men vel så tilfredstillende er den følelsen vi alle skal kjenne på nå. Vi og vår hobby, og det vi har fått til på Burud er høyt verdsatt. Både i eget miljø og utenfor.

Denne uka midt i regntunge november har vi fått to fantastiske meldinger.

Først fikk vi beskjed om at Norsk MG Klubb Buskerud Senter donerer kr 5.000,- for å støtte driften på Burud. MG-klubben oppfordrer sågar andre klubber til å gjøre det samme. Vi takker alle ydmykt for gaven og lover at vi også i fremtiden skal gjøre vårt ytterste for at både MG-klubben og andre klubber skal ha det trivelig på Burudmoen.

Tidligere i år fikk vi beskjed om at vi i 2021 ikke kunne forvente noen støtte fra Øvre Eiker Kommune. Fra tilskudd på 179.000,- i 2020 skulle vi altså ikke få noen ting i 2021. Det har noen ganger tidligere blitt luftet viktigheten av at kulturaktører fra ulike plattformer samarbeider. Hva som har skjedd nå er et bevis på at slikt samarbeid virker. Nå skal vi i 2021 får ca 230.000,- i kommunalt tilskudd. 

Les en orientering om den saken nedenfor.


Vi i styret ble veldig forferdet da det så ut at senteret ikke fikk noen støtte fra kommunen i 2021. Vi fikk kr.163.000,- i 2019 og kr. 179.000,- i år.
Årsaken er at kommunen har en pott som de fordeler penger ut i fra, hvor de er pålagt å gi henholdsvis 16% kommunal andel av offentlig finansiering til Buskerud Museet og 20% til Vestfossen Kunstlaboratorium. Med den opprinnelige potten ble det ikke noe penger igjen til oss neste år. Det kom så et forslag på at vi skulle få 5% av den opprinnelige potten, noe vi fremdeles syntes var for lite.
Sammen med Buskerudmuseet representert med Ellen Pauline Steen fra Fossesholm, Lars-Andreas Kristiansen fra Vestfossen Kunstlaboratorium, kasserer Stian og meg ble det forfattet et felles brev til utvalg for  næring og kultur i Øvre Eiker kommune. Her belyste vi de enkeltes synspunkter rundt nødvendigheten for å få støtte fra kommunen.

I går,  11. november, fikk vi lov til å presentere dette for formannskapet. Det ble gjort via Teams fra Vestfossen Kunstlaboratorium. Der fikk vi alle tre legge frem våre synspunkter om viktigheten av å kunne ha en forutsigbar støtte fra kommunen. Til stor glede fikk vi tilbakemelding på at de enstemmig hadde gått inn for våre ønsker.

Det skal dog opp i budsjettbehandlingen i kommunestyret i desember, men siden det er et enstemmig formannskap blir det nok ingen endringer på det. Vi fikk også senere i går hilsninger fra ordføreren som sa at han syntes det hadde vært hyggelig at vi tre stod sammen og at mange hadde kommentert det.

Dette er en kjempenyhet for oss og vi tillater oss igjen å se fremover og planlegge utvikling av senteret.

Se vedtaket under.

Jan Roger

formann (om noen ikke visste det.....)

 

Niclas Tokerud (A) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av A, Sp, SV og MDG: Rammen til seksjon Kultur og livskraft, tilskudd til museer og kulturinstitusjoner økes med kr 291 000. Kommunedirektøren bes innarbeide ordning med 10% av den totale potten til institusjoner uten statlig tilskudd i tilskuddsreglementet. Tiltaket finansieres gjennom reduksjon avsetning disposisjonsfond. Avstemming: Det ble først stemt over endrings og tilleggsforslag fremmet av N. Tokerud (A) på vegne av Sp., S., SV. Og MDG. Dette ble enstemmig vedtatt som innstilling for kommunestyret.
Et vedtak som legger opp til at det blir en utvidelse av rammen til kulturinstitusjoner når kommunestyret behandler budsjettet i desember, Dette kan gi oss (regnet ut av Stian) kr 231 700 i stedet for opprinnelig   kr 0,-

 

Motorhistorisk Klubb Drammen
E: post@mhkd.no

Kontaktinfo:

E: post@mhkd.no

Postadresse:

Postboks 2193
3003 Drammen