SØK      

Del dine opplevelser

Har du vært med på noe interessant vil vi gjerne at du sender noen ord og bilder slik at vi kan legge det ut.  Gamle bilder er også særdeles interessant. Send til asle.wang@mhkd.no  

 

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Januar - Februar - Mars - April

Nedre Buskerud Hjemmefrontmuseum

05.03.2020

Burud er nevnt som mulig ny lokasjon

Nedre Buskerud Hjemmefrontmuseum har i mange år vært lokalisert på Fossesholm herregård i Vestfossen. Museet tilhører Øvre Eiker Kommune, og kommunestyret har nylig diskutert framtidig finansiering og drift.

I den sammenhengen har samlokasjon med Norsk Motorhistorisk Senter på Burud vært nevnt. At vi blir nevnt i saken er enda en stor anerkjennelse av de siste års suksess på Burud. Det poengteres at dette ikke er en konkret plan.

Men kunne det finnes en mulighet for å få Nedre Buskerud Hjemmefrontmuseum til Burud ville det vært et stort pluss for oss, og et stort pluss for kulturlivet i Øvre Eiker. Milorgs arbeid under krigen er et tema som ikke er langt unna vår primærinteresse. Vi ville kunne knytte til oss folk som i dag er drivere av museet, folk som er opptatt av forsvarshistorie, utvide senterets allerede omfattende tilbud og tiltrekke oss nye publikumsgrupper. Folk som besøker hjemmefrontmuseet vil også se hva annet som befinner seg på Burud, og på den måten kan vi spre kunnskap om kjøretøy- og samferdselshistorie.

At museet består og i all overskuelig framtid vil kunne formidle kunnskap om hva som skjedde under krigen er uhyre viktig. Det er svært få gjenlevende milorgfolk og vi skylder dem definitivt at deres minne hedres og ivaretas. 

La oss krysse fingrene for at det kan finnes løsninger som gjør at museet kommer til Burud.

Se noen timer film om motstandsbecvegelsen her: https://www.youtube.com/watch?v=JncMv_dBxS8

 

Motorhistorisk Klubb Drammen
E: post@mhkd.no

Kontaktinfo:

E: post@mhkd.no

Postadresse:

Postboks 2193
3003 Drammen