SØK      

Del dine opplevelser

Har du vært med på noe interessant vil vi gjerne at du sender noen ord og bilder slik at vi kan legge det ut.  Gamle bilder er også særdeles interessant. Send til asle.wang@mhkd.no  

 

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Vi trenger nevenyttige på Burud

01.08.2019

Med ansvar for hvert sitt bygg

Som mange ganger nevnt er bygningsmassen på Burud stor, og behovet for vedlikehold og utbedringer jevnlig til stede. De store løftene har vi tatt, men noe småfiksing og maling mm må stadig gjøres.

Vi ønsker nå å etablere grupper av vaktmestere som har ansvaret for hvert sitt bygg. Det vil organiseres på den måten at vi har en gruppeleder som sammen med to-tre andre observerer og utfører nødvendig arbeid. Økonomisk er det styret som avgjør dersom det er påkrevd eller ønskelig med større påkostninger.

Det er massevis av folk i klubben som har kunnskaper til å gjøre det som gjøres skal. Vi trenger dere !!! Meld dere på mail eller telefon, eller på Facebook. Dette er ypperlige oppgaver for pensjonister. På denne måten kommer du tettere på miljøet, du får meningsfylte oppgaver og blir del av et fellesskap utenom onsdagene. Når ting skal gjøres bestemmer dere selv. Ingen skal jobbe seg i hjel - dette skal være lystbetont.

I skrivende stund er følgende klart:

Torbjørn Karlsen tar seg av gressklipping og tar ansvaret for museumsbygget - 'en'ern'

Odd Arne 'Mjongle' Syvertsen tar ansvaret for beplantning, kiosken, drosjebua, telefonkiosken og oljebua.

Vi trenger folk til å ta følgende bygninger:

  • Lagerhallen i midten - 'to'ern' 
  • Lagerhallen til busser og delelager mm - 'tre'ern'
  • Bensinstasjon og kontorbygg
  • Verkstedet

Håper mange finner dette både givende, interessant og morsomt. Ta kontakt med formann Jan Roger Sand Olsen, tlf 90519083 eller redaktøren tlf 98220266, kan virke som bindeledd.

Motorhistorisk Klubb Drammen
E: post@mhkd.no

Kontaktinfo:

E: post@mhkd.no

Postadresse:

Postboks 2193
3003 Drammen