SØK      

Del dine opplevelser

Har du vært med på noe interessant vil vi gjerne at du sender noen ord og bilder slik at vi kan legge det ut.  Gamle bilder er også særdeles interessant. Send til asle.wang@mhkd.no  

 

  

 

 

 

 

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November

VRAKPANT

02.02.2018

På godt og vondt

Søknad om syndeforlatelse: Å være redaktør er ikke bestandig så lett når man omgir seg med over fire hundre ekstremt sjenerte individer. Pluss sju-åtte som ikke er det. Takk og pris for at noen få tør å sende bilder og stoff til en sulten redaktør. Dere vet selv hvem dere er - fortsett gutta. Og selvsagt blir andre bidragsytere tatt imot med åpne armer. Flaut er det når red. i sitt begrensede bidragsarkviv presterer å glemme bort innsendt materiale. Nedenforstående er fire år gammelt og endog sendt fra et annet land.

Ordningen med et oppsamlingssystem for bilvrak startet i 1978.  Og det er daværende miljøminister Gro Harlem Brundtland vi har å takke, i den grad vi som er svake for gamle biler egentlig har noe å takke for....?

Hun fremmet nemlig et forslag som skulle sørge for innsamling og gjenvinning av utrangerte kjøretøyer, som tidligere ble hensatt ute i naturen eller bak en låve. Forslaget fikk ubetinget bifall og ble nesten omgående satt ut i praksis, og Gro vil for alltid bli stående som "vrakpantens mor".

Ordningen ble innført for å gi en økonomisk motivasjon til å levere inn bilene, og panten var den gang for 36 år siden på 450 kroner. Siden har den vært justert flere ganger, og var i en periode (i 1996)  -som en ekstra "gulrot"-  på hele 6000 kroner. I dag er den som kjent  på 3000 kroner, men i et utspill fra Høyre har det vært foreslått å heve vrakpanten til 20.000 kroner.

Det gir en egen følelse når man av og til passerer Ring Teigens "bilslakteri" -eller som det vel mer korrekt heter: fragmenteringsanlegg- på Loesmoen i Hokksund.  For selv om det gjør en gammel bilentusiast vondt å vite hvilke skatter som knuses og males opp i den enorme kverna, skatter som i mange tilfeller utvilsomt kunne vært reddet, så vet man jo innerst inne at det også blir fjernet store mengder skrot som ellers antagelig hadde vært spredd rundt og forsøplet naturen.

Den siste oversikten (2014) viser at det i Norge finnes totalt 131 godkjente gjenvinningsanlegg for bilvrak, i tillegg finnes det et stort antall bilopphoggerier som leverer sine vrak til disse gjenvinningsanleggene.  Årlig vrakes det rundt 130 000 biler her i landet.

Et sørgelig faktum for alle som har jaktet på gamle biler er at ved å innføre vrakpantordningen ble mulighetene for å finne "skogsvrak" eller hensatte biler "bak låven" kraftig redusert.

At verden forandrer seg er vel noe vi må leve med, enten vi liker det eller ikke.  Miljøforkjemperne mener og tror at det skjer til det bedre. Det er lov å være uenig........

                                                                                           Øivind Langeland

Motorhistorisk Klubb Drammen
E: post@mhkd.no

Kontaktinfo:

E: post@mhkd.no

Postadresse:

Postboks 2193
3003 Drammen

Nyttige lenker: