Del dine opplevelser

Har du vært med på noe interessant vil vi gjerne at du sender noen ord og bilder slik at vi kan legge det ut.  Gamle bilder er også særdeles interessant. Send til asle.wang@mhkd.no  

 

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

IKKE søk om statusendring til bevaringsverdig kjøretøy

10.05.2016

Se brev fra Samferdselsdepartementet

Se brevet nederst i artikkelen

Det nye regelverket rundt PKK/EU-kontroll innebærer lettelse for bevaringsverdige kjøretøyer. For å få status som bevaringsverdig må bilen vises Biltilsynet og får påtegning i vognkortet om bruksbegrensninger. For det første er det sannsynligvis svært få Trafikkstasjoner som har kunnskaper til å vurdere om et kjøretøy er bevaringsverdig eller ikke, dernest er det ikke gunstig å få påtegning om bruksbegrensning i vognkortet. Det betyr at bruk kun tillates i forbindelse med arrangementer og utstillinger og ellers der det ikke er til hinder for øvrig trafikk. I ytterste konsekvens kan det bety at en bevaringsverdig bil ikke tillates kjørt på f.eks en bratt fylkesvei fordi det kan danne seg kø bak. Man kan også forestille seg at utslipp også kan bli et tema i tiden framover.

Derfor: IKKE søk statusendring.

Det nye regelverket har med andre ord liten positiv betydning for vår bevegelse. Med unntak av for noen bruktimporterte biler som allerede har påtegning i vognkortet, blir alt som før. Altså ingen lettelser for de aller fleste av oss. Med mindre man velger å gå i fella.........

Det undrer red. at LMK - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber   (eller er det LatMannsKlubben) ikke ser ut til å vie denne saken særlig oppmerksomhet. Har tidligere etterlyst referat fra landsmøtet i april, men det er ikke publisert noe sted. Da skjedde det vel ingenting denne dagen med unntak av et par utskiftninger i styret.......

Redaktøren har idag sendt en personlig henvendelse til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i sakens anledning. Han er en fornuftig mann, så jeg venter i spenning på svar.

Håpet om et enklere regime rundt EU-kontroll av veteranbiler brast. Red. fikk raskt svar på sin henvendelse. Et greit og tydelig svar, om enn med et annet innhold enn ønskelig. Det blir ikke noe fritak i overskuelig framtid med mindre du vil tilføye bruksbegrensning i vognkortet ditt.

Motorhistorisk Klubb Drammen
E: post@mhkd.no

Kontaktinfo:

E: post@mhkd.no

Postadresse:

Postboks 2193
3003 Drammen

Nyttige lenker: