SØK      

Del dine opplevelser

Har du vært med på noe interessant vil vi gjerne at du sender noen ord og bilder slik at vi kan legge det ut.  Gamle bilder er også særdeles interessant. Send til asle.wang@mhkd.no  

 

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Gamle bilder fra Modum

07.12.2015

Drosjer, Emil Solheims Bilruter mm Tekst & bilder Harry Hanssen

Tekst & foto: Harry Hanssen

VIKERSUND`S første nye drosje etter krigens slutt. Søren Hellum med sin F-12381 en 1946/47 Nash som han kjørte med helt til 1954, da han fikk kjøpetllatelse for 2. gang, da blei det Chevrolet som står til h. på neste bildet 
Neste bilde viser biler som også var kjøpt på 2. gangs kjøpetillatelse i 1954, fra venstre, Mercedes 180 diesel, nr 2 også Mercedes 180 diesel. 1954 var dieselens inntog på mindre biler her i Norge dette året, nr. 3 er Opel Kaptein, og nr. 4 Sørens Chevrolet som erstattet Nash èns 7 år på "hølete" veier, jeg skrangla også my iden.
Dette bildet viser også den gangen da drosjene møtte på søndags formidagen for å få noen turer i løpet av dagen , ikke som idag, 2 drosjeholdeplasser og og en skjeldenhet at det er en bil der .Men så er ikke minstetaksten kr. 2.20 innen Vikersund heller, kr. 4.50 Modum Bad,Hønefoss 30.- .

SVENSKETUR: Full utrykning fra Sand til Sverige etter krigens slutt, antagelig i 1946 eller 47. Fra venstre Margrete og Halvdan Lia med deres 1928/29 Overland Wippet, til høyre fatter\n Arthur Hansen med sin 1935 Ford jr og hu Olga, mutter`n er antageligvis fotograf.

EMIL SOLHEIM`S BILRUTER :
Populært kalt "Solheimruta". Emil Solheim startet personbilrute 
Bråtabakken, Geithus - Vikesund antageligvis i 1923 da de fleste andre ruter blei starta, .også med en åpen 7-seter som de andre rutebileirene. Siden blei ruta utvidet til Aamodt - Drolsum - Øderud. 
Allerede 3/12-1926 søkte Solheim om tillatelse for 1927 å " drive" bilrute Aamodt - Drolsum - Øderud "som før" med km.pris 15 øre. "Andragenet" blei anbefalt av lensmann og politimester. Formannskapets innstilling blei vedtatt av herredsstyret, men kilometerprisen blei "foreslaat" nedsatt til 10 øre pr.km.
Bilde er fra 1928 og nr 1 er antageligvis en GMC og nr 2 antas å være 1925 Chevrolet klar for tur Geihus - Drolsum.
Solheim hadde allerede da 2 rutebiler med innelukket karosseri.

 

EMIL SOLHEIMS BILRUTER. Del 2, i krigsåra.
Emil Solheim startet som tidligere omtalt personbilrute fra deres hjem i Bråtabakken, Geithus til Vikesund, antagelivis i 1923, et årstall de fleste ruter i Norge blei starta. I 1927 blei ruta utvidet til Aamodt - Drolsum - Øderud.

Da Emil blei syk og døde i 1944, tok broren Arne over.
.
Ruta bestod da av en ca. 1934 GMC og en Volvo som var kjøpt ny i 1938, Under krigen var det ikke drivstoff å få kjøpt, så det blei montert generator , en slags ovn med lokk på toppen, til å fylle opp med treknott (or),ca 5 cm lang, og opptenning på siden i bonn, gjennom et spjeld, av dette danna det seg en gass som blei videreført til motoren. Med rå knott var det dårlig drag i motoren .Husker på ettermidagstur tur til Drolsum (skulle hente litt ekstra med mjelk) da måtte vi ut og trøkke opp Langsrudåsen. Turane til Drolsum gikk om Torsby. Det var også karbidgeneratorer.

Reservedeler og dekk var store problemer med stadig stopp og forsinkelser. Det hendte at turen fra Åmot til Drolsum,, i Vikersund ved 3-tia, ikke rakk å kjøre til Drolsum, men måtte snu her for å returnere til Åmot, avgangen var vel ved 5-tia. Det var i hvert fall viktig å få "følk himat" som hadde vært på "ærbe hele da`n" som det hette på den tia. Arne måtte starte, bilane 2 - 3 ganger om natta på vinteren for å være sikker på start om morra`n når rutekjøringa begynte. det ikke fantes frostvæske Sikreste start var vamt vann, flere bøtter, lettvint?

Når det var skikkelige problemer, var den 3. broren Holger redningen, han dreiv med lastebiltransport. Det blei snekra ei brakke som blei satt på lasteplan, denne kunne heises på og av etter behov. Denne hadde dør bak og trapp opp, som passasjerene nærmest måtte krabbe opp, innvendig var det krakker på begge sider, varmeovn kan jeg ikke tenke meg det var plass til, kulda "kjøla" var det ingen som tenkte på det bare de kom fram .Denne "doninga" blei kalt ARKEN, men var redningen
Bilde viser Volvo`n som var ny i 38 og gikk trofast helt til etter krigen, og tllsvarende 32 Ford som Holger hadde, tenk dere denne med brakke på plan,litt av ei "skyssmærr"

Vikersund st. på 1920 tallet med en nyoppbygd motorisert dressin.
Til høyre på dressinen sitter Håndverksformann Bernhard Skogheim og til venstre en Ingeniør fra NSB som antagligvis er 
på innspeksjon av denne motoriserte doninga. Bernhard var formann på jernbaneverkstedet i Vikersund, eller jerbanesmia som vi kalte det, han var veldig interessert motorer så han var nok opphavet til påmonterte motoren.

 

 

 

Motorhistorisk Klubb Drammen
E: post@mhkd.no

Kontaktinfo:

E: post@mhkd.no

Postadresse:

Postboks 2193
3003 Drammen