GAMMELBILPOSTEN OG MOTORHISTORIKEREN

Nedenfor vil du finne alle utgaver av Motorhistorisk Klubb Drammen sitt medlemsblad. I den første tiden het publikasjonen Gammelbilposten, men skiftet etter hvert navnt til Motorhistorikeren. Første utgave utkom i samme år som klubben ble stiftet, altså i 1972. Siste utgave kom ut på sommeren 2016. Klubben vedtok på Generalforsamlingen i oktober 2016 å stoppe utgivelse av medlemsblader og kanalisere all informasjon gjennom egen nettside. 

Viktig og hyggelig dokumentasjon å finne i flere tusen sider. God lesning!

Motorhistorikeren nr 3 - 1987

 Pga problemer med å skaffe redaktør ble det i 1987 kun utgitt 2 utgaver. (Nr 1+2 og nr 3)

 

 

 http://felles.web3.siteman.no/mhkd.no/filarkiv/File/Motorhistorikeren/3_1987.pdf

Motorhistorikeren nr 1+2 - 1987

   Pga problemer med å skaffe redaktør ble det i 1987 kun utgitt to utgaver. (Nr 1+2 og nr 3)

 

 

 http://felles.web3.siteman.no/mhkd.no/filarkiv/File/Motorhistorikeren/1_2_1987.pdf

Motorhistorisk Klubb Drammen
E: post@mhkd.no

Kontaktinfo:

E: post@mhkd.no

Postadresse:

Postboks 2193
3003 Drammen

Nyttige lenker: