Klubbens formål

§2 i klubbens lover av 6. februar 1974 lyder som følger: "Klubbens formål er å skape et miljø for bevaring av motorkjøretøyer og gjenstander av motorhistorisk interesse som er - eller kan bli - av teknisk/historisk karakter."

Klubbens visjon

Klubbens formål i hht lovenes §2 har vi så langt klart å oppfylle. Våre visjoner er å fortsette arbeidet med bevaring av historisk viktig og interessant materiell. Siden vi har vært så heldige å få disponere tidligere Burudmoen Leir har vi alle forutsetninger for og lykkes også i framtiden. Vi har en stabilt økende medlemsmasse, og ønsker å tiltrekke oss flere med interesse for våre aktiviteter. Spesielt ønsker vi ungdom velkommen - vi ser det som svært viktig at interesse og særlig kunnskaper kan videreføres til nye generasjoner. Det er derfor en ungdomsgruppe under etablering. Norsk Motorhistorisk Senter på Burud oppgraderes fortløpende og blir mer og mer det levende opplevelsessenteret som var formålet med satsningen.

 

Det er på sin plass å uttrykke stor takknemlighet overfor Øvre Eiker Kommune, Buskerud Fylkeskommune og mange støttespillere i det lokale og nasjonale næringsliv for at de har hatt og fortsatt har troen på våre prosjekter.

Motorhistorisk Klubb Drammen
E: post@mhkd.no

Kontaktinfo:

E: post@mhkd.no

Postadresse:

Postboks 2193
3003 Drammen

Nyttige lenker: