Bli medlem

Medlemsskap i MHK koster kr 300,- pr år. For å tiltrekke oss ungdom er det besluttet at alle under 30 år slipper med det halve. Altså kr 150,-

Hva får du for dette?

Du får bl.a. mulighet til lagring og bruk av verkstedet på Burud, du får rimelige forsikringsavtaler, og ikke minst får du delta i et hyggelig, morsomt og kunnskapsrikt miljø.

Meld deg inn her:       nyttmedlem@mhkd.no  

 

 

 

Motorhistorisk Klubb Drammen
E: post@mhkd.no

Kontaktinfo:

E: post@mhkd.no

Postadresse:

Postboks 2193
3003 Drammen

Nyttige lenker: