Leie av verksted/smørehall

Detaljer om leiebetingelser mm kommer...

Kontaktperson Steinar Ludvigsen, tlf 99586493       steinar.ludvigsen@mhkd.no

Leie av lagerplass

 

Kontaktpersoner:

Arnt Ivar Lund              Tlf 93418559            arnt.ivar.lund@mhkd.no

 

Dugnadsgruppe 1

Besørger vedlikehold av klubbens kjøretøyer, bygningsmessige arbeider og anleggsgartnervirksomhet

Odd Runar Holm   (avbildet) Tlf 99251011

Asle Wang              Tlf 98220266            asle.wang@mhkd.no

Dugnadsgruppe 2

Vi trenger et dugnadslag som kan ta ansvaret sommervedlikehold av utearealene. 

Hvem tar dette? Meld deg for klubben du som kan bidra.

Dugnadsgruppe 3

Vi trenger en dugnadsgruppe som kan ta ansvar for vedlikehold og utbedringer av bygningsmassen.

Hvem blir det? Meld deg for klubben du som kan tenke deg å være med.

Pølsebua

Motorhistorisk Klubb Drammen
E: post@mhkd.no

Kontaktinfo:

E: post@mhkd.no

Postadresse:

Postboks 2193
3003 Drammen

Nyttige lenker: